Viborg-Herning‎ > ‎Km 47,8 Viborg‎ > ‎

(b) Overkørsel 50 vogterhus yy


Punktnedslag:

14. maj 1906: Overkørslen er en "Markvei" og er forsynet med "Ledde".255)


Vogterhusets nummer kendes ikke i skrivende stund (9. maj 2017). Det kan have haft nummeret 21. Undersøges nærmere.

Udsnit af Traps kort over Viborg 1900. Vest for banen ses vogterhus yy opført ca. 1896 i forbindelse med etablering af Viborg II. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Sydøstenden af Viborg station set fra Viborg station mod sydøst. Overkørsel nr. 50 Middagshøjvej (vejen har måske ikke altid heddet dette(?)). Bygningen til venstre i billedet er ikke et vogterhus. Sporet i forgrunden er Langå-Viborg II og toget ankommer fra Herning. I baggrunden ses gasbeholderen ved Viborg Gasværk. Overkørslen blev sandsynligvis nedlagt i 1927. Vogterhus 20a lå/kom til at ligge bag fotografen. På den anden side af overkørslen lå vogterhus yy, som er blevet opført sammen med den nye indføring af jernbanen til Viborg II i 1896(?)  Vogterhus yy er sandsynligvis nedrevet ca. 1927 i forbindelse med etableringen af Mariager-Fårup-Viborg //. På et luftfoto fra ca. 1933 er vogterhuset ikke at se. Postkort. Årstal: Fra og med 1906(?) til og med 1927(?) Tak til Svend Aage Bonde for oplysninger.

___________
Noter: Se her.