Viborg-Herning‎ > ‎Km 47,8 Viborg‎ > ‎

(b) Overkørsel 50 vogterhus 20a


Punktnedslag:

"1 stilling som banenæstformand (15 lkl) ved kol 265, Viborg, lejebolig i hus 20 a, Viborg, leje 23 kr 50 øre mdl. Stillingen ved kol 265, Viborg, er ledig fra 1. februar n å."
(Vingehjulet 11. årgang nr. 5, 10. december 1953).


Udsnit af Traps kort over Viborg 1900. Vest for banen ses vogterhus yy) opført ca. 1896 i forbindelse med etablering af Viborg II. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Udsnit af Traps kort over Viborg 1922. Det ser ud som om vogterhus yy vest for banen er væk og som om vogterhus 20a er opført. Årstallet for vogterhus yy's nedrivning og etableringen af vogterhus 20a er i skrivende stund (6. juli 2015) dog ukendt. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Udsnit af sporplan juni 1928 efter at Mariager-Fårup-Viborg banen er etableret. Vogterhus yy er væk og vogterhus 20a er etableret. Teksten i den røde cirkel er "Off. Ovk. Nr. 50 (nedlægges)". Hvis kortet vitterligt er ajourført pr. juni 1928 gætter jeg på, at det er en fejl, at man ikke har slettet ordet "nedlægges", for overkørslen var sandsynligvis nedlagt på dette tidspunkt. (Der kan være tale om en tidligere projekttegning, som man ikke har været omhyggelig nok med at ajourføre, inden man satte dateringen "juni 1928" på.)  Hvis overkørslen faktisk eksisterede i 1928, og først er nedlagt senere, har der været tale om en ret farlig overkørsel, idet der var ikke mindre end fem jernbanespor i overkørslen: 3 strækningsspor og to ranger-/udtræksspor. Sporplanen kan ses i højere opløsning her.

Sydøstenden af Viborg station set fra Viborg station mod sydøst. Overkørsel nr. 50 Middagshøjvej (vejen har måske ikke altid heddet dette(?)). Bygningen til venstre i billedet er ikke et vogterhus. Sporet i forgrunden er Langå-Viborg II og toget ankommer fra Herning. I baggrunden ses gasbeholderen ved Viborg Gasværk. Overkørslen blev sandsynligvis nedlagt i 1927. Vogterhus 20a lå/kom til at ligge bag fotografen. På den anden side af overkørslen lå vogterhus yy, som er blevet opført sammen med den nye indføring af jernbanen til Viborg II i 1896(?)  Vogterhus yy er sandsynligvis nedrevet ca. 1927 i forbindelse med etableringen af Mariager-Fårup-Viborg //. På et luftfoto fra ca. 1933 er vogterhuset ikke at se. Postkort. Årstal: Fra og med 1906(?) til og med 1927(?) Tak til Svend Aage Bonde for oplysninger.

Vogterhus 20a. Årstallet er ikke bekræftet men anføres til "1932-1950". Overkørslen er nedlagt og fem spor passerer stedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek.

Om strækningen Herning-Viborgs forløb ind til Viborg: Der er tale om et sammensurium af 5 jernbaner, der i et vist omfang har krydset over og under hinanden eller i niveau med hinanden - men ikke nødvendigvis på samme tid. Følgende overordnede hypotese opstilles og undersøges nærmere ved lejlighed (kildehenvisninger tilkommer i forbindelse med undersøgelsen):

Først var der strækningen Langå-Viborg I (1863?). Så kom strækningen Viborg I-Skive I (1864?). I 1896(?) blev Viborg I nedlagt og Viborg II ibrugtaget. Rebroussementet til fra Viborg I forsvandt således og der blev etableret en ny linje fra sydøst ind til Viborg II. I 1906(?) kom strækningen Herning-Viborg II til og i 1927(?) kom strækningen Mariager-Fårup-Viborg II til. Strækningerne Langå-Viborg II og Herning-Viborg II har aldrig krydset hinanden. Mariager-Fårup-Viborg II krydsede først over strækningen Langå-Viborg II og dernæst under Herning-Viborg II. På det sidste stykke ind til Viborg II løb de tre jernbaner ved siden af hinanden: Mariager-Fårup-Viborg II vestligst, Herning-Viborg II i midten og Langå-Viborg II østligst. 

Herning-Viborg II kom i berøring med 5 overkørsler på det stykke, hvor de tre baner løb parallelt: Først en privat overkørsel (nr.?), dernæst en offentlig overkørsel (sandsynligvis nr. 49), dernæst en privat overkørsel (nr.?), dernæst en privat overkørsel (nr.?) (den ene af disse to private overkørsler har sandsynligvis har nummeret 49a) og endelig offentlig overkørsel nr. 50 for Middagshøjvej. En eller flere af de nævnte overkørsler kan være nedlagt, inden Herning-Viborg II-banen blev etableret eller være blevet nedlagt i forbindelse med etablering af Herning-Viborg II-banen. I skrivende stund (6. juli 2015) er hypotesen, at overkørslerne 49, 49a og 50 er blevet nedlagt i forbindelse med etableringen af Mariager-Fårup-Viborg II i 1927.
___________
Noter: Se her.