(k) Overkørsel 49 vogterhus 20


Vogterhusets nummer (20) relaterer sig til strækningen Langå-Viborg II og ikke til strækningen Herning-Viborg.

Der var tale om en bevogtet offentlig overkørsel i station 1512-1513 (Langå-Viborg-banens station 35-37).

Punktnedslag:

14. maj 1906: Overkørslen er for "Viborg-Herning Landevei" og er forsynet med "Vippebomme".255)___________
Noter: Se her.