Overkørsel 101 vogterhus 19Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Herning-Viborg.81)___________
Noter: Se her.