Overkørsel 096 vogterhus 18


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Herning-Viborg.81)

1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 349, (Viborg), lejebolig i hus 18, Skelhøje-Bækkelund, leje 26 kr og 10 øre mdl. Stillingen ved kolonne 349 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 349 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter"
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)___________
Noter: Se her.