Vogterhus 15a


Der har eksisteret et hus med nummeret 15a jf. sagsakter på Landsarkivet for Nørrejylland. Beskrives på et senere tidspunkt.___________
Noter: Se her.