Overkørsel 80 vogterhus 15


"1 stilling som baneformand (14 lkl) ved kol 348, Frederiks, lejebolig i hus 15, Frederiks, leje 25 kr 50 øre mdl. Boligen i hus 15, Frederiks, bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter."
(Vingehjulet 11. årgang nr. 11, 10. marts 1954.)___________
Noter: Se her.