Overkørsel 84 vogterhus 16


Vogterhus 16 lå i km 31,7.200)

Punktnedslag:

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Herning-Viborg.81)

1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 348, Frederiks, lejebolig i hus 16, Frederiks-Skelhøje, leje 21 kr mdl. Stillingen ved kolonne 348 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 348 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter"
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

23. marts 2015 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

26. maj  2015 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.