Viborg-Herning‎ > ‎

Km 21,5 Grove Sidespor


Punktnedslag:

1. oktober 1942: (prS) Arten af Ekspeditionssted: Privat Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Vognladningsgods for bestemte Forsendere. Sendinger fra eller til Sidesporet ekspederes paa Karup Station.146)

3. oktober 1948-          .601)
31. maj 1964-              ."Grove sidespor (Gos ) ⧗ ligger mellem Gedhus og Kølvrå"617)

Ændring til Ordreserie E pr. 25. oktober 1947. Meddelelser fra Generaldirektoratet, 25. oktober 1947. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Grove sidespor 1954. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Instruks af 20. juli 1959, gyldig fra 1. august 1959, for benyttelse af Grove sidespor. Arkiv Georg Schmidt. Tak til Georg for at instruksen må vises her.


___________
Noter: Se her.

Arbejdsnoter:

Morten Flindt Larsen skriver 4. januar 2015:

"Både og, for flyvestationen rådede over to sidespor beliggende mellem Ilskov (km 15,0) og Karup (km 24,3).

Det første spor var Grove PrS (Gos) i km 22,0 (fra 1942 i km 21,5). Grove PrS var anlagt for Værnemagten, og sporskiftet til sporet, der inde på flyvepladsen var var ca. 12 km langt, ilagdes 22. juni 1940. Sporet åbnedes for transporter 29. juli 1940. Der var ikke signaler ved sporet, som var sikret med et nøgleaflåsningsanlæg. Sporet nedlagdes 21. maj 1977. Ekspeditioner af sendinger til/fra Gos blev ved nedlæggelsen foretaget af Herning, før 23. maj 1971 af Karup, før 1. april 1949(?) af Ilskov og før 1. januar 1948 af Karup. Flyvepladsen havde egne rangerlokomotiver 1940-1945 og fra 1954(?). Der har altså været nogle år, hvor der kun var DSB til at rangere inde på flyvepladsen, som det også ses på J.G. Jacobsens 1956-foto i bogen "Danske industribaner", der må stamme fra før NATO's brændstofpipeline; NEPS (North European Pipeline System) fra Frederikshavn til Nordtyskland nåede Karup. Om DSB så kørte baglæns eller forlæns ind på pladsen, skal jeg ikke kloge mig på; det afhæng vel af omløbsmulighederne på flyvepladsen, og om brændstoftogene kom fra Herning eller Viborg og dermed igen hvilken oliehavn/-lager, man benyttede.

Hvorfor kilometeringen for Grove PrS i 1942 ændres fra km 22,0 til km 21,5, er jeg ikke helt klar over, men det kan vel være fordi, at der har været et omløbsspor, som der er blvet ændret ved? Hvem i herrerværelset kan huske noget om det?"

Thomas Boberg Nielsen skriver 4. januar 2015:

"Tak for mange fine oplysninger. Grove trinbræt var placeret i km 22,08 - afrundet til km 22,1. Trinbrættets perron lå nord for overkørsel 59 og vest for sporet (på et tidspunkt flyttet til øst for sporet, da den murede ekspeditionsbygning for Kølvrå "station" blev opført). Grove sidespor var placeret i km 21,5. Det lyder meget usandsynligt, at sporskiftet på et tidspunkt skulle have ligget 0,5 km nordligere i km 22,0. DSB 2. distrikt har jo udmærket været klar over, at der var tale om to forskellige ting: Et trinbræt benævnt Grove og et sidespor benævnt Grove. Mit gæt er, er der i København 1940-1942 har siddet en eller anden "tarif"-gut, der på et tidspunkt har skullet skrive et eller andet om Grove sidespor og at han er kommet til at forveksle sidesporets placering med trinbrættets placering. Kan du huske, hvad kilden til de 22,0 km er?"

Morten Flindt Larsen skriver 4.januar 2015:

"Kilden til de 22,0 km m.m. er - så vidt jeg husker - tjenestekøreplanerne fra de pågældende år, men det er længe siden, jeg har "høstet" oplysningen. Min dataindsamling af kilometerangivelserne skete som udgangspunkt fra tjenestekøreplanerne, som for DSB's vedkommende er gennemgået fra A til Z. Kun for enkelte privatbaner og i særlige DSB-tilfælde har jeg benyttet publikumskøreplaner, men som bekendt er det kun dem, der ikke laver noget, der ikke laver fejl, så oplysningen bør selvfølgelig efterprøves. Det bliver bare ikke lige nu for mit vedkommende."

Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt. Lokation: Der kan være tale om Grove sidespor, men dette er i skrivende stund (11. maj 2015) ikke bekræftet.