Viborg-Herning‎ > ‎Km 19,7 Gedhus‎ > ‎

Overkørsel 56 vogterhus 10


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Herning-Viborg.81)


Gedhus trinbræt og sidespor set mod nord. Billedet er udateret, men mon ikke vi er i 1960'erne, idet der er tv-antenne på - og nye grimme vinduer i - vogterhus nr. 10? Fotograf: Ukendt.

Historien melder intet om, om vinteren 1924-1925 var særlig kold. Men man må da håbe, at sidesporspassersken nåede at få sin kåbe inden foråret 1925. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-29/Thomas Boberg Nielsen.


1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 347, Karup, lejebolig i hus 10, Ilskov-Karup, leje 19 kr mdl. Stillingen ved kolonne 347 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 347 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter"
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

___________
Noter: Se her.