Viborg-Herning‎ > ‎

Km 19,7 Gedhus


Punktnedslag:

1. oktober 1942: (prS) Arten af Ekspeditionssted: Privat Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Vognladningsgods for bestemte Forsendere. Sendinger fra eller til Sidesporet ekspederes paa Karup Station.146)

3. oktober 1948-          : T & S601)

31. maj 1964-          : T & S611)


Gedhus trinbræt. Jeg gætter på, at dette billede er ældre end det nedenstående billede, idet der på dette billede ikke er perronforkant af beton. Det er lidt svært at vurdere, om bygningen på perronen er den samme på begge billeder, om bygningen er stærkt ombygget eller om der i realiteten er tale om to forskellige bygninger. Arkiv: Asger Christiansen.

Gedhus trinbræt og sidespor set mod nord. Billedet er udateret, men mon ikke vi er i 1960'erne, idet der er tv-antenne på - og nye grimme vinduer i - vogterhus 10? Fotograf: Ukendt.

Gedhus trinbræt og sidespor 1971. MO 1836 på vej mod Herning. Bemærk: Det ser ud til at overkørslen kun er sikret med krydsmærker. Toget befinder sig midt i overkørslen og lige bag toget anes sporskiftet. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lars Viinholt-Nielsen. Tak til Lars for at billedet må vises her.


___________
Noter: Se her.

Arbejdsnote 1: I følge Jernbane-Bladet 1972, nr. 11, side, har der været et mergelspor benævnt "Gedhuset". Undersøges nærmere.

Arbejdsnote 2:

Morten Flindt Larsen skriver 4. januar 2015:

"Det andet spor med relation til flyvepladsen var Gedhus PrS (Ghs) i km 19,8. Sporskifterne til dette spor var ilagt 27. juni 1921 og sporet åbnedes for trafik 30. juli 1921. Sporet var anlagt for regning af Gedhus og Omegns Mergelforening, og før 1. oktober 1922 hed sporet da også: Gedhus Mergelspor. Dette spor lå nord for overkørslen ved Gedhus, mens der 14. oktober 1942 blev ibrugtaget et nyt sidesporsanlæg for Værnemagten beliggende syd for overkørslen. Dette anlæg bestod af to spor, hvoraf det ene var ret langt. Sidesporene fik en betydelig trafik og i 1943 var der planer om, at Gedhus skulle ophøjes til togfølgestation på grund af de omfattende tyske tranporter. Der blev endda opført en lille ekspedtionsbygning af træ. Sidesporet skal også være benyttet ved flygtningetransporter. Imidlertid var Tyskland jo så uheldige at tabe krigen, så i 1945 overgik Gedhus-sporene til det danske forsvarministerium (Forsvarets Bygningstjeneste), men frem til 1952 (?) ser det ud til, at sporet nord for overskæringen fortsat også kunne benyttes af mergelforeningen, og 1945-1948 af Det danske Hedeselskab. Sporet nedlagdes 21. maj 1977. Ekspeditionen af sendinger til/fra Ghs blev foretaget af Herning, før 23. maj 1971 af Karup. Ved Gedhus-sporet var der desuden et trinbræt fra 20. januar 1926 til 22. maj 1971."