Overkørsel 35 vogterhus 6


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Herning-Viborg.81)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 345, Sunds, lejebolig i hus 6, Sunds-Ilskov, leje 23 kr mdl. Stillingen ved kolonne 345 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 345 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter"
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)







___________
Noter: Se her.