Overkørsel 02 vogterhus 1


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Herning-Viborg.81)

Overkørslen blev automatiseret med halvbomme, blinklys og klokker pr. 11. oktober 1957 - se arkivalier længere nede på siden.

Set fra nord mod syd. Til højre vogterhus nr. 1. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her.

Set fra vest mod øst. Til højre vogterhus nr. 1. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her.

Set fra vest mod øst. Til højre ledvogterhytten. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Ovenstående 3 billeder er udaterede og fotografen er ukendt. Da overkørslen blev automatiseret pr. 11. oktober 1957, gætter jeg på, at billederne er taget i sensommeren 1957. Arkiv: Thomas Dath Rithmester. Tak til Thomas for at billederne må vises her.

Luftfoto af overkørsel 2 set fra nordøst. Det anføres, at billedet er taget i 1956; men det kan jo ikke passe, idet overkørslen først blev automatiseret 11. oktober 1957 og vogterhus nr. 1 revet ned endnu senere. Så indtil videre er årstallet ukendt. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Ophav: Sylvest Jensen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Link til billedet på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside her.

Nedenstående 8 sagsakter er i arkiv hos Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1352 og affotograferet af Thomas Boberg Nielsen.


Sagsakten kan ses i højere opløsning her.Sagsakten kan ses i højere opløsning her.


Sagsakten kan ses i højere opløsning her.

Sagsakten kan ses i højere opløsning her.

Ovenstående 8 sagsakter er i arkiv hos Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1352 og affotograferet af Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.